tmtz.net
当前位置:首页 >> "夜黑雁飞高,单于夜遁逃"的作者 >>

"夜黑雁飞高,单于夜遁逃"的作者

“月黑雁飞高”,月亮被云遮掩,一片漆黑,宿雁惊起,飞得高高。“单于夜遁逃”,在这月黑风高的不寻常的夜晚,敌军偷偷地逃跑了。“单于”,原指匈奴最高统治者,这里借指当时经常南侵的契丹等族的入侵者。

唐代卢纶做的诗,塞下曲,是有名的边塞诗。 月黑雁飞高, 单于夜遁逃。 欲将轻骑逐, 大雪满弓刀。 意思是夜静月黑雁群飞得很高,单于(北方少数民族匈奴的首领)趁黑夜悄悄地逃窜。我军正要带领轻骑兵去追赶,大雪纷飞沾满了身上的弓刀。(实刀...

译文: 暗淡的月夜里,一群大雁惊叫着高飞而起,暴露了单于的军队想要趁夜色潜逃的阴谋。将军率领轻骑兵一路追杀,顾不得漫天的大雪已落满弓和刀。 原文: 《塞下曲》 (唐)卢纶 月黑雁飞高 ,单于夜遁逃。 欲将轻骑逐,大雪满弓刀。 这是一首...

这是卢纶《塞下曲》组诗中的第三首。卢纶曾任幕府中的元帅判官,对行伍生活有体验,描写此类生活的诗比较充实,风格雄劲。这首诗写将军雪夜准备率兵追敌的壮举,气概豪迈。 前两句写敌军的溃逃。“月黑雁飞高”,月亮被云遮掩,一片漆黑,宿雁惊起...

《sāixiàqǔ》 《塞 下 曲》 lú lún 卢 纶 yuè hēi yàn fēi ɡāo, 月 黑 雁 飞 高, chán yú yè dùn táo。 单 于 夜 遁 逃。 yù jiāng qīng qí zhú, 欲 将 轻 骑 逐, dà xuěmǎngōngdāo。 大 雪 满 弓 刀。

月黑雁飞高,单(chán)于夜遁(dùn)逃。 《sāi xià qǔ ·qí sān 》 《塞下曲·其三》 zuò zhě :lú lún (tāng dài) 作者:卢纶 (唐代) yuè hēi yàn fēi gāo ,chán yú yè dùn táo 。 月黑雁飞高,单于夜遁逃。 yù jiāng qīng qí zhú ,dà xuě mǎn ...

单于: 原指匈奴最高统治者,这里借指当时经常南侵的契丹等族的入侵者。 史书记载 单于:匈奴君主的称号。《汉书·匈奴传》谓全称作“撑犁孤涂单于”。“撑犁”,匈奴语之“天”,“孤涂”意为“子”,“单于”意为“广大”。唐司马贞《史记索隐》引《汉书》,单...

月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀。 出自唐代诗人卢纶的《塞下曲》。

蝙蝠。。。。

这是卢纶《塞下曲》组诗中的第三首。卢纶曾任幕府中的元帅判官,对行伍生活有体验,描写此类生活的诗比较充实,风格雄劲。这首诗写将军雪夜准备率兵追敌的壮举,气概豪迈。 前两句写敌军的溃逃。“月黑雁飞高”,月亮被云遮掩,一片漆黑,宿雁惊起...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tmtz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com