tmtz.net
当前位置:首页 >> 深恶痛绝的意思 >>

深恶痛绝的意思

1、释义 指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 2、出处 《孟子·尽心下》“斯可谓之乡愿矣” 宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸,深恶而痛绝之也。” 3、例句 无怪乎年轻的企业家们会对“股东价值”这个词深恶痛绝。 我意识到许多保守派对...

深恶痛绝拼音:shēn wù tòng jué 释义:深恶:非常厌恶。痛绝:极其痛恨。程度深;绝:极。指对某人或对某事物厌恶、痛恨到极点。 出 处:先秦·孟轲《孟子·尽心下》:“斯可谓之乡愿矣。”宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸,深恶...

深恶痛绝 [shēn wù tòng jué] [释义] 恶:厌恶;痛:痛恨;绝:极。指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 [出处] 元·王实甫《西厢记》批注:“不言谁送来与先生者;深恶而痛绝之至...

深恶痛绝 [shēn wù tòng jué] 基本释义 恶:厌恶;痛:痛恨;绝:极。指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 深:及其

深恶痛绝的“深”深深的,特别的,极端的 深恶痛绝 ( shēn wù tòng jué ) 解 释 恶:厌恶;痛:痛恨;绝:极。指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 出 处 先秦·孟轲《孟子·尽心下》:“斯可谓之乡愿矣 宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸...

【成语】: 深恶痛绝 【拼音】: shēn wù tòng jué 【解释】: 恶:厌恶;痛:痛恨;绝:极。指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 【出处】: 《孟子·尽心下》“斯可谓之乡愿矣” 宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸,深恶而痛绝之也。...

深恶痛绝,读音shēn wù tòng jué,汉语成语,指对某人或对某事物厌恶、痛恨到极点; 出自先秦·孟轲《孟子·尽心下》。

深恶痛绝 拼音: shēn wù tòng jué 解释: 指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 出处: 先秦·孟轲《孟子·尽心下》:“斯可谓之乡愿矣 宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸,深恶而痛绝之也。” 近义词: 疾恶如仇、痛心疾首、深恶痛疾 ...

开卷有益 [kāi juàn yǒu yì] [释义] 打开书本看一看,就会有收益。宋王辟之《渑水燕谈录》卷六:“太宗(宋太宗)日阅《御览》三卷,因事有阙,暇日追补之,尝曰:‘开卷有益,朕不以为劳也。’” [出处] 宋·王辟之《渑水燕谈录》:“太宗日阅《(太...

深恶痛绝 ▲释义 恶:厌恶;痛:痛恨;绝:极。指对某人或某事物极端厌恶痛恨。 ★出处 《孟子·尽心下》“斯可谓之乡愿矣” 宋·朱熹集注:“过门不入而不恨之,以其不见亲就为幸,深恶而痛绝之也。” ●示例 不象他对于墨家那样的真心的~。 ★闻一多《...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tmtz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com